-->
Меню

Общи условия

I. Общи условия
Списанието предлага избрани интериорни решения на водещи компании в областта на обзавеждането за банята.
Запитванията за продукти се изпращат към партньорите предлагащи съответните продукти.

II. Цени и начин на плащане на услугите за реклама
Списанието предлага рекламни услуги, а представяните продукти и решения за обзавеждане на банята са изцяло собственост на фирмите партньори и се предлагат директно от тях.

Цените на рекламните услуги подлежат на договаряне между страните.

Начини на плащане:
• в брой
• по банков път

За осъществена поръчка на рекламна услуга се издава фактура по продажбата в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.

Списанието БАНЯ BG си запазва правото да променя настоящите ОУ по всяко време. Можете да ги намерите в www.banya-bg.com

За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото, към съответния момент, в Република България  законодателство.